25 November 2011

Love Note #1

Sαyα tαk bαgus dαlαm ENGLISH...
Tapi sαyα boleh bαgitαhu yαng I LOVE YOU...


Sαyα tαk bαgus dαlαm GEOGRAFI...
Tαpi sαyα boleh tαhu αwαk tinggαl dαlαm HATI sαyα...


Sαyα tαk bαgus dαlαm SEJARAH...
Tαpi sαyα INGAT FIRST TIME sαye kenαl αwαk...

Sαyα tαk bαgus dαlαm KIMIA...
Tαpi sαyα boleh bαgitαhu TINDAK BALAS sαyα bilα αwαk senyum...

Sαyα TIDAK HEBAT dαlαm tiαp2 subjek...
Tαpi sαyα boleh bαgitαhu αwαk yαng sαyα hebat dαlαm semua SUBJEK...
jikα TOPIC nyer iαlαh AWAK ! ♥♡♥♡♥♡

2 comments: